Dzīvokļu serviss

Ar dzīvokļu servisa palīdzību var izgūt visus vienas adreses dzīvokļus.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?`

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: klienta atslēga, kura tika Jums piešķirta.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot sekojošus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
address Parametrā padod adreses heša vērtību ("magicKey" parametrs find vai suggest servisā).
limit Parametrs nosaka rezultāta maksimālo objektu skaitu. Ja parametrs netiek padots, tad tiek atgriezts līdz 200 objektiem.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar dzīvokļiem.

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?address=a740281e9b3e4e90a269892d4ba477ca

Rezultāts:

[
  1,
  2,
  3,
  4,
  5
  ...
]