Ātruma ierobežojumu serviss

Serviss ļauj iegūt ātruma ierobežojumus, ievadot interesējošo punktu koordinātas.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Koordinātas var norādīt kādā no šiem veidiem:

Parametrs Skaidrojums
lat, lon WGS koordinātas
x, y LKS (ar sešinieku) koordinātas
p Var norādīt koordinātu pārus masīva formātā (piemēram, [[510427,6308643],[514276,6304829]])
Ja tiek padotas WGS koordinātas, izmantojot "p" parametru, tad jānorāda arī GET parametrs "&wgs84"

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objektu masīvs, katram objektam ir divi elementi. Katra elementa saturs:

Parametrs Skaidrojums
name Ielu posma/ielas nosaukums
populated_place Apdzīvotā vieta
teritotial_unit Teritoriālā vienība
administrative_unit Administratīvā vienība
covering Ceļu segums
speed_limit Ātruma limits
is_populated_place Vai šī ir apdzīvotā vieta
distance

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?p=[[510427,6308643],[514276,6304829]]

Rezultāts:

[
 [
  {
   "name": "Maskavas iela",
   "populated_place": "Rīga",
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
   "covering": "3",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 0.43
  },
  {
   "name": null,
   "populated_place": null,
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": null,
   "covering": "3",
   "speed_limit": "20",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 32.28
  }
 ],
 [
  {
   "name": "Maskavas iela",
   "populated_place": "Rīga",
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
   "covering": "2",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 4.53
  },
  {
   "name": null,
   "populated_place": null,
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": null,
   "covering": "8",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 42.3
  }
 ]
]

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?lat=56.9213439&lon=24.1712888

Rezultāts:

[
 {
  "name": "Maskavas iela",
  "populated_place": "Rīga",
  "teritotial_unit": null,
  "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
  "covering": "3",
  "speed_limit": "50",
  "is_populated_place": "1",
  "distance": 0.43
 },
 {
  "name": null,
  "populated_place": null,
  "teritotial_unit": null,
  "administrative_unit": null,
  "covering": "3",
  "speed_limit": "20",
  "is_populated_place": "1",
  "distance": 32.28
 }
]