Ātruma ierobežojumu serviss

Serviss ļauj iegūt atļautā braukšanas ātruma ierobežojumus tuvākajam ceļa posmam, ievadot interesējošā punkta koordinātas. Papildu atgriež arī ielas nosaukumu un segumu.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Koordinātas var norādīt kādā no šiem veidiem:

Parametrs Skaidrojums
lat Ziemeļu platums WGS koordinātu sistēmā (EPSG:4326)
lon Austrumu garums WGS koordinātu sistēmā (EPSG:4326)
x x koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā
y y koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā
p Var norādīt koordinātu pārus masīva formātā (piemēram, [[510427,6308643],[514276,6304829]])
Ja tiek padotas WGS koordinātas, izmantojot "p" parametru, tad jānorāda arī GET parametrs "&wgs84"

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objektu masīvs, katram objektam ir divi elementi. Katra elementa saturs:

Parametrs Skaidrojums
name Ielu posma/ielas nosaukums
populated_place Apdzīvotā vieta
teritorial_unit Teritoriālā vienība
administrative_unit Administratīvā vienība
surface Ielas segums
speed_limit Atļautais braukšanas ātrums
is_populated_place Vai šī ir apdzīvotā vieta
distance Attālums līdz ceļa posmam

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?p=[[510427,6308643],[514276,6304829]]

Rezultāts:

[
 [
  {
   "name": "Maskavas iela",
   "populated_place": "Rīga",
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
   "covering": "3",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 0.43
  },
  {
   "name": null,
   "populated_place": null,
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": null,
   "covering": "3",
   "speed_limit": "20",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 32.28
  }
 ],
 [
  {
   "name": "Maskavas iela",
   "populated_place": "Rīga",
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
   "covering": "2",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 4.53
  },
  {
   "name": null,
   "populated_place": null,
   "teritotial_unit": null,
   "administrative_unit": null,
   "covering": "8",
   "speed_limit": "50",
   "is_populated_place": "1",
   "distance": 42.3
  }
 ]
]

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//speed_limit?lat=56.9213439&lon=24.1712888

Rezultāts:

[
 {
  "name": "Maskavas iela",
  "populated_place": "Rīga",
  "teritotial_unit": null,
  "administrative_unit": "Rīgas pilsēta",
  "covering": "3",
  "speed_limit": "50",
  "is_populated_place": "1",
  "distance": 0.43
 },
 {
  "name": null,
  "populated_place": null,
  "teritotial_unit": null,
  "administrative_unit": null,
  "covering": "3",
  "speed_limit": "20",
  "is_populated_place": "1",
  "distance": 32.28
 }
]