Dzīvokļu serviss

Ar dzīvokļu servisa palīdzību var izgūt visus vienas adreses dzīvokļus.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?`

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
address Parametrā padod adreses heša vērtību (hash parametrs meklēšanas servisā).
limit Parametrs nosaka rezultāta maksimālo objektu skaitu. Ja parametrs netiek padots, tad tiek atgriezts līdz 200 objektiem.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar dzīvokļiem.

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?address=a740281e9b3e4e90a269892d4ba477ca

Atbilde:

[
  1,
  2,
  3,
  4,
  5
  ...
]