Dzīvokļu serviss

Ar dzīvokļu servisa palīdzību var izgūt visus vienas adreses dzīvokļus.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?`

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
address Parametrā padod adreses heša vērtību (hash parametrs meklēšanas servisā).
limit Parametrs nosaka rezultāta maksimālo objektu skaitu. Ja parametrs netiek padots, tad tiek atgriezts līdz 200 objektiem.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar dzīvokļiem.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//apartments?address=a740281e9b3e4e90a269892d4ba477ca

Atbilde:

[
  1,
  2,
  3,
  4,
  5
  ...
]