Meklēšanas serviss

Autocomplete meklētājs. Var tikt izmantots arī kā mazāk strikts ģeokodētājs.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//search?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Pieejamās vērtības
q Teksta ievads, kurā ievadīts meklējamā objekta nosaukums.
limit Katrā slānī maksimāli atgriežamo objektu skaits (maksimāli var pieprasīt līdz 50 objektiem).
mode
 • compact
 • full
layers Datu slāņi, kuros meklēt (sk. zemāk)
iso_code Valstis, starp kuru objektiem meklēt
format
 • standart
 • geojson
geometry
fields Satur atgriežamo lauku nosaukumus, jāatdala ar komatu.
 • name - nosaukums (adreses gadījumā - pilna adrese)
 • maja - ēkas numurs vai mājas nosaukums
 • iela - ielas nosaukums
 • pop_place - apdzīvotas vietas vai pilsētas nosaukums
 • iso_code - valsts ISO kods
 • x_min - minimālais ģeometrijas koordinātu X punkts
 • y_min - minimālais ģeometrijas koordinātu Y punkts
 • x_max - maksimālais ģeometrijas koordinātu X punkts
 • y_max - maksimālais ģeometrijas koordinātu Y punkts
 • x_first - ģeometrijas pirmā punkta X koordināta
 • y_first - ģeometrijas pirmā punkta Y koordināta
 • the_geom - ģeometrija WKT formātā
 • hash - objekta hešs (izmantojams citos servisos)
cs Neobligāts parametrs. Noklusējumā WGS84 (EPSG:4326). Iespēja norādīt koordinātu sistēmu, kurā tiek atgriezti dati.
 • wgs84 - dati tiks atgriezti WGS84 (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.
 • lks - dati tiks atgriezti TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā.
magicKey Ja ir padots, tad meklēšanā tiek izmantots tikai šis norādītais hešs (tikai adresēm).
region Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajā apgabalā (pagastā, novadā, rajonā). Iespējams padot arī WKT ģeometriju (strādā vienīgi POLYGON tipam).
post Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajos pasta indeksos (tikai adresēm). Formāts: LV-1021,LV-1050
postGroups Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajās pasta indeksu "grupās" (tikai adresēm) Formāts: LV-10,LV-54

Pieejamie datu slāņi

 • adrese - adreses,
 • apdz_vieta - apdzīvotās vietas,
 • admin_vien - administratīvās vienības,
 • terit_vien - teritoriālās vienības,
 • iela - ielas, autoceļi (pēc valsts autoceļa numura vai LVM ceļa nosaukuma),
 • river - upes,
 • lake - ezeri,
 • historical_address - vēsturiskās adreses,
 • public-transport - sabiedriskā transporta pieturas,
 • hotels - viesnīcas,
 • fuel - degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, uzlādes stacijas,
 • education - izglītības iestādes,
 • airports - lidostas,
 • religion - reliģiskās celtnes, dievnami,
 • museum - muzeji,
 • culture - kultūras objekti,
 • shopping - tirdzniecības centri,
 • skiing - slēpošanas trases,
 • nature - dabas objekti.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezti pieprasītie datu slāņi, katrā slānī ir masīvs ar objektiem, kas satur ievadlaukā fields definētos parametrus.

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=rododendru%20iela%20rīga&layers=iela&cs=wgs84&fields=name,pop_place,iso_code,x_min,y_min,x_max,y_max,x_first,y_first,the_geom

Rezultāts:

{
  "iela":[
    {
      "name":"Rododendru iela",
      "pop_place":"Rīga",
      "iso_code":"LVA",
      "x_min":"24.047660",
      "y_min":"56.947559",
      "x_max":"24.054698",
      "y_max":"56.949043",
      "x_first":"24.054698",
      "y_first":"56.949043",
      "the_geom":"LINESTRING(24.054698 56.949043,24.054371 56.948994,24.054241 56.948963,24.054074 56.948904,24.053951 56.94885, ...)"
    }
  ]
}

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=berlīne&cs=wgs84&format=geojson&fields=name,pop_place,iso_code,x_min,y_min,x_max,y_max,x_first,y_first,the_geom

Rezultāts:

{
 "apdz_vieta": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "apdz_vieta",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 },
 "adrese": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "adrese",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": [
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "Point",
     "coordinates": [
      26.328814481721,
      56.97748106838
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīne, Cesvaines pag., Cesvaines nov., Latvija",
     "iso_code": "LVA"
    }
   },
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "Point",
     "coordinates": [
      25.6685722292,
      57.192809547425
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīne, Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., Latvija",
     "pop_place": "Dzērbene",
     "iso_code": "LVA"
    }
   },
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "Point",
     "coordinates": [
      26.606173067191,
      56.826337109232
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīne, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., Latvija",
     "pop_place": "Meirāni",
     "iso_code": "LVA"
    }
   },
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "Point",
     "coordinates": [
      24.946031608715,
      57.347813667374
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīne, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., Latvija",
     "pop_place": "Straupe",
     "iso_code": "LVA"
    }
   }
  ]
 },
 "admin_vien": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "admin_vien",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 },
 "terit_vien": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "terit_vien",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 },
 "iela": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "iela",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": [
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "MultiLineString",
     "coordinates": [
      [
       [
        24.820069,
        56.534862
       ],
       ...
      ],
      ...
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīnes ceļš",
     "iso_code": "LVA",
     "x_min": "24.820069",
     "y_min": "56.523434",
     "x_max": "24.826498",
     "y_max": "56.534862",
     "x_first": "24.820069",
     "y_first": "56.534862"
    }
   },
   {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
     "type": "MultiLineString",
     "coordinates": [
      [
       [
        24.616222,
        56.894474
       ],
       [
        24.617474,
        56.893912
       ],
       ...
      ],
      ...
     ]
    },
    "properties": {
     "name": "Berlīnes līnija",
     "iso_code": "LVA",
     "x_min": "24.616222",
     "y_min": "56.893680",
     "x_max": "24.687871",
     "y_max": "56.908783",
     "x_first": "24.616222",
     "y_first": "56.894474"
    }
   }
  ]
 },
 "river": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "river",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 },
 "lake": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "lake",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 },
 "mountain": {
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "mountain",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
   }
  },
  "features": []
 }
}