Meklēšanas serviss

Autocomplete meklētājs. Var tikt izmantots arī kā mazāk strikts ģeokodētājs.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//search?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Pieejamās vērtības
q Teksts, kurā ievadīts meklējamā objekta nosaukums vai hešs vai arī, meklējot, cadastral vai cadastral_building slānī, kadastra numurs Parametrs obligāts
mode
 • full (noklusējuma vērtība)
 • compact
layers Datu slāņi, kuros meklēt (sk. zemāk)
iso_code Valstu ISO kodi, starp kurām meklēt objektus
format JSON vai GeoJSON
 • standart (noklusējuma vērtība)
 • geojson
geometry Objekta pilnā ģeometrija Bez parametra
fields Satur atgriežamo lauku nosaukumus, jāatdala ar komatu. Parametrs obligāts
 • name - nosaukums (adreses gadījumā - pilna adrese)
 • maja - ēkas numurs vai mājas nosaukums
 • korpuss - korpuss
 • iela - ielas nosaukums
 • iela - ielas nosaukums
 • pop_place - apdzīvotas vietas vai pilsētas nosaukums
 • admin_vien - administratīvās vienības nosaukums
 • terit_vien - teritoriālās vienības nosaukums
 • index - pasta indekss
 • valsts - valsts nosaukums
 • iso_code - valsts ISO kods
 • x - X koordināta
 • y - Y koordināta
 • x_min - minimālais ģeometrijas koordinātu X punkts
 • y_min - minimālais ģeometrijas koordinātu Y punkts
 • x_max - maksimālais ģeometrijas koordinātu X punkts
 • y_max - maksimālais ģeometrijas koordinātu Y punkts
 • x_first - ģeometrijas pirmā punkta X koordināta
 • y_first - ģeometrijas pirmā punkta Y koordināta
 • the_geom - ģeometrija WKT formātā
 • hash - objekta hešs (izmantojams citos servisos)
cs Iespēja norādīt koordinātu sistēmu, kurā tiek atgriezti dati.
 • wgs84 - dati tiks atgriezti WGS84 (EPSG:4326) koordinātu sistēmā (noklusējuma vērtība).
 • lks - dati tiks atgriezti TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā.
limit Katrā slānī maksimāli atgriežamo objektu skaits. Skaitlis no 1 līdz 50 (noklusējuma vērtība)
searchPart Meklē tekstu arī adreses nosaukuma vārda vidū. Bez parametra.
pop_place_level Meklē tikai lielajās pilsētās.
 • cities
address_code Adreses kods (tikai adresēm).
magicKey Ja ir padots, tad meklēšanā tiek izmantots tikai šis norādītais hešs (tikai adresēm).
region Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajā apgabalā (pagastā, novadā, rajonā). Iespējams padot arī WKT ģeometriju (vienīgi POLYGON tipam).
post Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajos pasta indeksos (tikai adresēm) Formāts: LV-1021,LV-1050
postGroups Ja ir padots, tad meklēšana notiek tikai norādītajās pasta indeksu "grupās" (tikai adresēm) Formāts: LV-10,LV-54

Pieejamie datu slāņi

 • adrese - adreses,
 • historical_address - vēsturiskās adreses,
 • apdz_vieta - apdzīvotās vietas,
 • admin_vien - administratīvās vienības,
 • terit_vien - teritoriālās vienības,
 • iela - ielas, autoceļi (pēc valsts autoceļa numura vai LVM ceļa nosaukuma),
 • river - upes,
 • lake - ezeri,
 • mountain - kalni,
 • swamp - purvi,
 • island - salas,
 • park_forest - parki, meži,
 • nature - dabas objekti,
 • protected_area - aizsargājamās dabas teritorijas,
 • public_institution - sabiedriskās institūcijas, uzņēmumi
 • finance - finanšu iestādes,
 • catering - ēdināšanas uzņēmumi,
 • hotels - viesnīcas,
 • fuel - degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, uzlādes stacijas,
 • education - izglītības iestādes,
 • health_care - medicīnas iestādes,
 • religion - reliģiskās celtnes, dievnami,
 • museum - muzeji,
 • sport_recreation -sporta objekti,
 • culture - kultūras objekti,
 • harbor - ostas,
 • shopping - tirdzniecības centri,
 • tourism - tūrisma objekti,
 • skiing - slēpošanas trases,
 • transport - sabiedriskā transporta objekti,
 • public-transport - sabiedriskā transporta pieturas,
 • airports - lidostas,
 • cadastral - kadastrs,
 • cadastral_building - kadastra būve.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezti pieprasītie datu slāņi, katrā slānī ir masīvs ar objektiem, kas satur ievadlaukā fields definētos parametrus.

Paraugi

Adrešu meklēšana

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=krasta%20105%20riga&layers=adrese&cs=wgs84&fields=name,maja,iela,pop_place,terit_vien,admin_vien,iso_code,index,x,y

Atbilde:

{
 "adrese": [
  {
   "name": "Krasta iela 105, Rīga, Latgales pr-pilsēta, Latvija",
   "maja": "105",
   "iela": "Krasta iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "terit_vien": "Latgales priekšpilsēta",
   "admin_vien": "Rīga",
   "iso_code": "LVA",
   "index": "LV-1019",
   "x": 24.16781,
   "y": 56.921167
  },
  {
   "name": "Krasta iela 105A, Rīga, Latgales pr-pilsēta, Latvija",
   "maja": "105A",
   "iela": "Krasta iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "terit_vien": "Latgales priekšpilsēta",
   "admin_vien": "Rīga",
   "iso_code": "LVA",
   "index": "LV-1019",
   "x": 24.168581,
   "y": 56.921337
  }
 ]
}

Citi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=rododendru%20iela%20rīga&layers=iela&cs=wgs84&fields=name,pop_place,iso_code,x_min,y_min,x_max,y_max,x_first,y_first,the_geom

Atbilde:

{
 "iela": [
  {
   "name": "Rododendru iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "iso_code": "LVA",
   "x_min": "24.047660",
   "y_min": "56.947559",
   "x_max": "24.054698",
   "y_max": "56.949043",
   "x_first": "24.054698",
   "y_first": "56.949043",
   "the_geom": "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[24.054698,56.949043],[24.054496,56.949013],[24.054241,56.948963],[24.054123,56.948921],[24.053951,56.94885],...}"
 }
]
}

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=berlīne&cs=wgs84&format=geojson&fields=name,pop_place,iso_code,x_min,y_min,x_max,y_max,x_first,y_first,the_geom

Atbilde:

{
  "apdz_vieta": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "apdz_vieta",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "adrese": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "adrese",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            26.328814,
            56.977481
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne, Cesvaines pag., Madonas nov., Latvija",
          "iso_code": "LVA"
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            25.668572,
            57.19281
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., Latvija",
          "pop_place": "Dzērbene",
          "iso_code": "LVA"
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            26.606173,
            56.826337
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov., Latvija",
          "pop_place": "Meirāni",
          "iso_code": "LVA"
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            24.946032,
            57.347814
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., Latvija",
          "pop_place": "Straupe",
          "iso_code": "LVA"
        }
      }
    ]
  },
  "admin_vien": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "admin_vien",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "terit_vien": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "terit_vien",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "iela": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "iela",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "MultiLineString",
          "coordinates": [
            [
              [
                24.820069,
                56.534862
              ],...
            ],...
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīnes ceļš",
          "iso_code": "LVA",
          "x_min": "24.820069",
          "y_min": "56.523434",
          "x_max": "24.826498",
          "y_max": "56.534862",
          "x_first": "24.820069",
          "y_first": "56.534862"
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "MultiLineString",
          "coordinates": [
            [
              [
                24.616246,
                56.894385
              ],...
            ],...
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīnes līnija",
          "iso_code": "LVA",
          "x_min": "24.616246",
          "y_min": "56.893761",
          "x_max": "24.687871",
          "y_max": "56.908783",
          "x_first": "24.616246",
          "y_first": "56.894385"
        }
      }
    ]
  },
  "river": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "river",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "lake": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "lake",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "mountain": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "mountain",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "cadastral": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "cadastral",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "cadastral_building": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "cadastral_building",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "hotels": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "hotels",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "fuel": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "fuel",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "education": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "education",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "religion": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "religion",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "culture": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "culture",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "shopping": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "shopping",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "nature": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "nature",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            25.3277100919886,
            57.3563960998154
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne",
          "iso_code": "LVA"
        }
      }
    ]
  },
  "catering": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "catering",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "finance": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "finance",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "health_care": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "health_care",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "public_institution": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "public_institution",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "sport_recreation": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "sport_recreation",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "tourism": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "tourism",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            24.1041293486792,
            56.9585196144391
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīnes mūra fragments",
          "pop_place": "Rīga",
          "iso_code": "LVA"
        }
      }
    ]
  },
  "transport": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "transport",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "swamp": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "swamp",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "island": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "island",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "park_forest": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "park_forest",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "protected_area": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "protected_area",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": []
  },
  "historical_address": {
    "type": "FeatureCollection",
    "name": "historical_address",
    "crs": {
      "type": "name",
      "properties": {
        "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
      }
    },
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            25.668572,
            57.19281
          ]
        },
        "properties": {
          "name": "Berlīne, Dzērbenes pag., Cēsu raj., Latvija",
          "iso_code": "LVA"
        }
      }
    ]
  }
}