Ceļa km serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu kilometru atrašanās vietu.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss
x Koordinātas X komponente
y Koordinātas Y komponente
d Ar kādu precizitāti metros meklēt datus (pēc noklusējuma - 10 m)

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts GeoJSON datu masīvs, kur katra objekta "properties" masīvā ir šādi parametri:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?km=15.5&index=A1

Atbilde:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road KM",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     2709418,
     7789529
    ]
   },
   "properties": {
    "km": "15.50",
    "index": "A1"
   }
  }
 ]
}

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?x=2684086.2482303474&y=7713776.474187665&d=100

Atbilde:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road KM",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "crs": {
     "type": "name",
     "properties": {
      "name": "EPSG:3857"
     }
    },
    "coordinates": [
     2684067,
     7713870
    ]
   },
   "properties": {
    "km": "7.69",
    "index": "V7",
    "distance": "16972.592676429493"
   }
  }
 ]
}