Ceļa km serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu kilometru atrašanās vietu.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss
x Koordinātas X komponente
y Koordinātas Y komponente
d Ar kādu precizitāti metros meklēt datus (pēc noklusējuma - 10 m)

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts GeoJSON datu masīvs, kur katra objekta "properties" masīvā ir šādi parametri:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?km=15.5&index=A1

Rezultāts:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road KM",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     2709418,
     7789529
    ]
   },
   "properties": {
    "km": "15.50",
    "index": "A1"
   }
  }
 ]
}

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?x=2684086.2482303474&y=7713776.474187665&d=100

Rezultāts:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road KM",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "crs": {
     "type": "name",
     "properties": {
      "name": "EPSG:3857"
     }
    },
    "coordinates": [
     2684067,
     7713870
    ]
   },
   "properties": {
    "km": "7.69",
    "index": "V7",
    "distance": "16972.592676429493"
   }
  }
 ]
}