Ceļa km serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu kilometru atrašanās vietu.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss
x Koordinātas X komponente
y Koordinātas Y komponente
d Ar kādu precizitāti metros meklēt datus (pēc noklusējuma - 10 m)

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts GeoJSON datu masīvs, kur katra objekta "properties" masīvā ir šādi parametri:

Parametrs Skaidrojums
km Interesējošais ceļa kilometrs
index Ceļa indekss

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?km=15.5&index=A1

Atbilde:

{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "Road KM",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          2709418,
          7789529
        ]
      },
      "properties": {
        "km": "15.50",
        "index": "A1"
      }
    }
  ]
}

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roadkm?x=2684086.2482303474&y=7713776.474187665&d=100

Atbilde:

{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "Road KM",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "crs": {
          "type": "name",
          "properties": {
            "name": "EPSG:3857"
          }
        },
        "coordinates": [
          2684067,
          7713870
        ]
      },
      "properties": {
        "km": "7.69",
        "index": "V7",
        "distance": "16972.592676429493"
      }
    }
  ]
}