Paplašinātā ģeokodēšana

Paplašinātā ģeokodēšana ļauj iegūt adreses informāciju un ģeotelpiskos datus no ievadītā adreses teksta lauka. Atšķirībā no parastās ģeokodēšanas tiek piešķirta lielāka loma pasta indeksam atgriezto adrešu secībā, kā arī dots vērtējums par atgriezto lauku atbilstību meklētajam, kā arī adresi iespējams ievadīt dalīti pa komponentēm, taču tas nav obligāti. Tiek izmantots daudzpakāpju princips - pirmajā adreses meklēšanas piegājienā neko neatgriežot, ģeokodētājs kļūst mazāk strikts nākamajos. Ja adresi nespēj identificēt līdz mājas nosaukumam vai numuram, var tikt atgrieztas apdzīvotās vietas koordinātas. Tā kā šī adrešu meklēšana spēj atrast arī daļēji korekti ievadītu adresi, jāņem vērā, ka šajā risinājuma pastāv lielāks risks saņemt kļūdainu adresi. Lai šo risku samazinātu, iesakām filtrēt adreses pēc “Matching score” vērtības.

Adreses tiek meklētas visu trīs Baltijas valstu ietvaros, izmantojot oficiālos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas adrešu reģistrus. Navigācijas koordinātu aprēķināšanai tiek izmantots Jāņa sētas ceļu tīkls.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//ext-geocoding?

Atgriezto datu formāts ir XML.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Vērtības
country Valsts ISO kods.
 • LV - Latvija
 • LT - Lietuva
 • EE - Igaunija
city Apdzīvotā vieta (ciems, pilsēta), administratīvā vienība, teritoriālā vienība.
street Ielas nosaukums. Ir iespēja visu meklējamo informāciju (neskaitot pasta indeksu) ievadīt šajā parametrā.
housenumber Mājas numurs vai nosaukums.
postalcode Pasta indekss.
maxresults Parametrs nosaka maksimālo atgriezto objektu skaitu. Ja parametrs netiek padots, tiek atgriezts līdz 25 objektiem.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar objektiem.

MatchScore objekts

Parametrs Skaidrojums
Score Atrastās adreses atbilstība meklētajam, izteikta skalā 0-100.
MatchLevel Atbilstības līmenis (izteikts kategorijās "houseNumber", "city", "street", "district" - sk. sadaļā "Address objekts").

Location objekts

Parametrs Skaidrojums
MapLocationId Unikāls atgrieztās atrašanās vietas kods.
LocationType Atgrieztās vietas veids.

DisplayCoordinate objekts

Atgriež adreses koordinātas.

Parametrs Skaidrojums
Latitude Ģeogrāfiskais platums WGS (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.
Longitude Ģeogrāfiskais garums WGS (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.

Atgriež adresei tuvākās vietas uz ceļu tīkla koordinātas (var tikt izmantotas maršruta izveides servisam).

Parametrs Skaidrojums
Latitude Ģeogrāfiskais platums WGS (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.
Longitude Ģeogrāfiskais garums WGS (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.

Address objekts

Parametrs Skaidrojums
Label Pilna adrese.
Country Valsts kods (LV - Latvija, LT - Lietuva, EE - Igaunija).
County Administratīvā vienība.
District Teritoriālā vienība (netiek atgriezta pilsētām).
City Apdzīvota vieta.
Street Iela vai mājas nosaukums (ja adrese nav piesaistīta ielai)
HouseNumber Mājas numurs, ja adrese piesaistīta ielai.
PostalCode Pasta indekss.

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//ext-geocoding?city=Rīga&postalcode=1020&street=Krasta%20iela&housenumber=105A&maxresults=1

Atbilde:

<LocationMatch>
<Matching>
  <Score>93</Score>
  <MatchLevel>houseNumber</MatchLevel>
<MatchingScore>
  <City>93</City>
  <Street>93</Street>
  <HouseNumber>93</HouseNumber>
  <Country>100</Country>
</MatchingScore>
<MatchType>pointAddress</MatchType>
</Matching>
<Location>
  <MapLocationId>89ada520023eb349957e9e4a93f2270b</MapLocationId>
  <LocationType>address</LocationType>
<DisplayCoordinate>
  <Latitude>56.921337</Latitude>
  <Longitude>24.168581</Longitude>
</DisplayCoordinate>
<NavigationCoordinate>
  <Latitude>56.921178</Latitude>
  <Longitude>24.168718</Longitude>
</NavigationCoordinate>
<Address>
  <Label>Krasta iela 105A, Rīga, Latgales priekšpilsēta, Latvija</Label>
  <Country>LV</Country>
  <County>Rīga</County>
  <City>Rīga</City>
  <District>Latgales priekšpilsēta</District>
  <Street>Krasta iela</Street>
  <HouseNumber>105A</HouseNumber>
  <PostalCode>1019</PostalCode>
  <AdditionalData key="CountryName">Latvija</AdditionalData>
  <AdditionalData key="CountyName">Rīga</AdditionalData>
</Address>
</Location>
</LocationMatch>

** Pieprasījums ar vaicājumu vienā laukā un daļēji korektu pasta indeksu:**

https://api.kartes.lv/v3//ext-geocoding?city=daugavpils%20%2022%20sloka&postalcode=2020&maxresults=1

Atbilde:

<LocationMatch>
<Matching>
<Score>93</Score>
<MatchLevel>houseNumber</MatchLevel>
<MatchingScore>
<City>93</City>
<Street>93</Street>
<HouseNumber>93</HouseNumber>
<Country>100</Country>
</MatchingScore>
<MatchType>pointAddress</MatchType>
</Matching>
<Location>
<MapLocationId>c3f402b02256bea19c0a3bd68a34916b</MapLocationId>
<LocationType>address</LocationType>
<DisplayCoordinate>
<Latitude>56.942235</Latitude>
<Longitude>23.608701</Longitude>
</DisplayCoordinate>
<NavigationCoordinate>
<Latitude>56.942152</Latitude>
<Longitude>23.608809</Longitude>
</NavigationCoordinate>
<Address>
<Label>Daugavpils iela 22, Jūrmala, Latvija</Label>
<Country>LV</Country>
<County>Jūrmala</County>
<City>Jūrmala</City>
<District/>
<Street>Daugavpils iela</Street>
<HouseNumber>22</HouseNumber>
<PostalCode>2011</PostalCode>
<AdditionalData key="CountryName">Latvija</AdditionalData>
<AdditionalData key="CountyName">Jūrmala</AdditionalData>
</Address>
</Location>
</LocationMatch>