Rastra kartes

WMS

Šajā sadaļā aprakstīti pieejamie WMS servisi. Tā kā ir pieejami vairāki WMS servisi, tad dokumentā tiek aprakstīts vispārīgais WMS serviss, kas attiecināms uz konkrētajiem WMS servisiem, kuri tiek sniegti šī dokumenta beigās.

Jāņa sēta piedāvā četru veidu karšu slāņus dažādās projekcijās: krāsaino (tradicionālo) un melnbalto jeb pelēktoņu "Jāņa sētas" pamatkartes, kadastra informācijas slāni, LĢIA topogrāfisko karti un ortofoto

Servisa URL

Visu WMS servisa pieprasījumu URL atbilst šādai shēmai:

https://wms<saites_numurs>.kartes.lv//<projekcijas_atslega>/<servisa_atslega>/?

Atgriezto datu formāts ir atkarīgs no veiktā WMS pieprasījuma veida, piemēram, ja pieprasījums ir GetMap, tad tiks atgriezts attēls, ja pieprasījums ir GetCapabilities, tad tiks atgriezts XML fails.

Pieprasījuma parametri

Serviss sagaida no lietotāja GET parametrus, kas atbilst OGC WMS standartam. Jāņem vērā, ka serviss var neatbalstīt visus standarta parametrus. Serviss veidots tā, lai tas strādātu ar populārākajām tīmekļa kartogrāfijas bibliotēkām (Leaflet, OpenLayers, u.c.) un darbvirsmas programmām (ArcMap, QGIS). Papildus servisa WMS parametriem, jāpadod pamatsaites parametri, kas norādīs uz konkrēto WMS servisu.

Parametrs Skaidrojums Vērtības
saites_numurs Ir iespējams padot speciālu mainīgo, kas uzstāda vienu no pieejamajiem servisa domēna vārdiem.

Daudzas tīmekļa kartogrāfijas bibliotēkas ļauj norādīt šo mainīgo (Leaflet, OpenLayers), kas uzlabo karšu fragmentu paralēlo ielādes ātrumu. Ja neizmanto šo mainīgo (pieprasa uz vienu domēnu), tad ir iespējama lēnāka karšu fragmentu ielāde, kas saistīts ar pārlūku ierobežojumiem, kad tiek veikti vairāki paralēli pieprasījumi uz vienu domēnu.
Pašlaik ir pieejami šādi domēni:
 • wms.kartes.lv
 • wms1.kartes.lv
 • wms2.kartes.lv
 • wms3.kartes.lv
 • wms4.kartes.lv
klienta_atslega Jums piešķirtā klienta atslēga.
projekcijas_atslega Atslēga, kas norāda servisa ģeogrāfisko projekciju. Servisi veidoti tā, ka katra saite norāda uz vienu konkrētu WMS servisu noteiktā projekcijā. Pašlaik pieejemas divas projekcijas:
 • wgs - serviss atgriezīs karšu fragmentus WGS (EPSG:3857) projekcijā (Web mercator projekcija).
 • lks - serviss atgriezīs karšu fragmentus LKS (EPSG:3059) projekcijā (Latvijas oficiālā projekcija).
servisa_atslega Servisa atslēga nosaka WMS servisa veidu. Patlaban pieejama krāsainā (tradicionālā) karte, melnbaltā karte, ortofoto karte un topogrāfiskā kate. Jāņem vērā, ka katrai projekcijai ir pieejami atšķirīgi WMS servisi, piemēram, var būt tā, ka vienā projekcijā ir pieejams noteikts serviss, bet šis serviss nav pieejams citā projekcijā. 15 - krāsainā (tradicionālā) karte;
15bw - melnbaltā karte;
orto - Latvijas ortofotokarte (LĢIA);
topo - Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (LĢIA);
cadastral - Latvijas kadastra informācijas slānis (kadastra vienību robežas un ēku kontūras) (VZD). Pieejams tikai WGS koordinātās.

LĢIA - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
VZD - Valsts zemes dienests

WMS standarta pieprasījuma parametri

Pārējie WMS servisa parametri atbilst WMS standartā aprakstītajiem parametriem, šajā dokumentā tiks aprakstīta tikai daļa no pieejamajiem parametriem, kas nepieciešami, lai veiktu klasiskos pieprasījumus: GetMap un GetCapabilities.

Parametrs Skaidrojums Vērtības
service Apraksta izmantojamo servisu. Šajā gadījumā jānorāda WMS (ir šāds parametrs, jo OGC pārvalda arī citus standartus, piemēram, WMTS, WFS u.c.).
version Norāda izmantojamo WMS servisa versiju. Tiek atbalstītas šādas WMS versijas:
 • 1.0.0
 • 1.1.0
 • 1.1.1
 • 1.3.0
request Apraksta kāda veida WMS pieprasījums tiek veikts, piemēram, GetMap pieprasījums, kura rezultātā iegūst kartes fragmentu, GetCapabilities pieprasījums, kurš atgriež servisa aprakstošo informāciju.

Tālāk aprakstītie parametri ir aktuāli GetMap pieprasījumam, kas veikts ar 1.1.1 WMS versijas pieprasījumu.

Parametrs Skaidrojums Vērtības
format Norāda atgrieztā attēla formātu. Šobrīd servisi atgriež image/png karšu fragmentus.
srs Norāda servisa izmantojamo projekcijas EPSG kodu (ir būtiskas atšķirības, ja tiek izmantota 1.3.0 WMS versija).
bbox Apraksta rezultāta kartes fragmenta taisnstūrveida reģionu. Parametrs sastāv no diviem skaitļu pāriem, kas apraksta divas koordinātas. Parametra formāts ir šāds: xMin, yMin, xMax, yMax (ir būtiskas atšķirības, ja tiek izmantota 1.3.0 WMS versija), kur
 • xMin - Apraksta reģiona apakšējā kreisā stūra X koordinātu.
 • yMin - Apraksta reģiona apakšējā kreisā stūra Y koordinātu.
 • xMax - Apraksta reģiona augšējā labā stūra X koordinātu.
 • yMax - Apraksta reģiona augšējā labā stūra Y koordinātu.
width Apraksta atgriežamā attēla platumu pikseļos.
height Apraksta atgriežamā attēla augstumu pikseļos.

LKS WMS servisu papildus aprakstošie parametri

Lai korekti pieslēgtu LKS projekcijas WMS servisus populārās tīmekļa bibliotēkās, ir nepieciešama papildus informācija. Vislabākās kvalitātes servisa attēli ir šādām tuvinājuma izšķirtspējām:

 1. 6007.4787274574555
 2. 3003.7393637287278
 3. 1501.8695495724326
 4. 750.93477478621628
 5. 375.46751968503941
 6. 187.73362755058844
 7. 93.86694606722547
 8. 46.933473033612735
 9. 23.4667365168063
 10. 11.733235966471934
 11. 5.8666179832359671
 12. 2.9334412835492341
 13. 1.4665883498433665
 14. 0.73342646685293378
 15. 0.36671323342646689

Piemēram, definējot WMS slāni OpenLayers bibliotēkā, ir jānorāda kartes/slāņa izšķirtspējas, šajā gadījumā jānorāda augstāk minētās izšķirtspējas. Papildus ir svarīgs arī tile origin parametrs, kas apraksta izmantojamā WMS fragmentu režģa stūra koordinātu. Šāds parametrs arī ir jānorāda, lai iesauktu WMS slāni OpenLayers bibliotēkā. LKS servisiem ir šāda tile origin vērtība: -5682840.1444699997, 4997050.3242600001

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://wms2.kartes.lv//wgs/15/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A3857&BBOX=2504688.5456319,7514065.6313279,2817774.6134879,7827151.6991839&WIDTH=256&HEIGHT=256

Atbilde:

Krāsainās kartes fragments

Pieprasījums:

https://wms2.kartes.lv//wgs/15/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fjpeg&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=2191602.4777759,7514065.6313279,2817774.6134879,8140237.7670399&WIDTH=512&HEIGHT=512

Atbilde:

Krāsainās kartes fragments

Pieprasījums:

https://wms1.kartes.lv//lks/15bw/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A3059&BBOX=468817.53057868,191067.76562822,661056.83292396,383307.06797349&WIDTH=256&HEIGHT=256

Atbilde:

Melnbaltās kartes fragments

Pieprasījums:

https://wms1.kartes.lv//wgs/cadastral/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A4326&STYLES=&BBOX=2737057.1094378084%2C7756218.134887848%2C2738280.1018904033%2C7757441.127340443

Atbilde:

Kadastra kartes fragments

WMTS

Servisa URL

WMTS konfigurācijas izgūšanai izmanto URL šādā formātā:

https://wms.kartes.lv//wgs/WMTS/?request=getcapabilities

Konfigurācijas atbildē ResourceURL elementā ir pieejams arī pašu WMS flīžu pieprasījuma formāts:

https://wms<saites_numurs>.kartes.lv//wgs/15/<meroga_limenis>/<flizes_kolonnas_elements>/<flizes_rindas_elements>.png

Pieprasījuma parametri

Parametrs Skaidrojums
saites_numurs Ir iespējams padot speciālu mainīgo, kas uzstāda vienu no pieejamajiem servisa domēna vārdiem. Pašlaik ir pieejami šādi domēni:
 • wms.kartes.lv
 • wms1.kartes.lv
 • wms2.kartes.lv
 • wms3.kartes.lv
 • wms4.kartes.lv
klienta_atslega Jums piešķirtā klienta atslēga.
meroga_limenis Pieprasītās flīzes mēroga līmenis.
flizes_kolonnas_elements Pieprasītās flīzes Y komponente.
flizes_rindas_elements Pieprasītās flīzes X komponente.

Paraugi

Pieprasījums:

https://wms4.kartes.lv//wgs/15/12/2336/1251.png

Atbilde:

Kartes fragments