Ģeokodēšana

Serviss ļauj iegūt adreses informāciju un ģeotelpiskos datus no ievadītā adreses teksta lauka.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//geocoding?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Vērtības
address Teksta ievads, kurā ievadīta adrese.
limit Parametrs nosaka rezultāta maksimālo objektu skaitu. Ja parametrs netiek padots, tad tiek atgriezts līdz 25 objektiem.
LVA Ja parametrs netiek padots, tad dati tiek meklēti Baltijā. Ja nepieciešams meklēt tikai Latvijā, tad jāpadod šis parametrs.
result_data_type Nosaka atgriežamo datu formātu. Ja netiek norādīts, tad pēc noklusējuma atgriež JSON. Pieejami 3 formāti:
 • json
 • jsonp
 • xml
callback Parametrs aktuāls, ja izvēlas result_data_type=jsonp, tad šī parametra funkcija tiek izsaukta, kad dati tiek atgriezti.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar objektiem, objektu parametri ir šādi:

Parametrs Skaidrojums
gid Datubāzes ieraksta identifikators.
valsts Valsts nosaukums.
admin_vien Administratīvā vienība.
terit_vien Teritoriālā vienība.
apdz_vieta Apdzīvota vieta.
iela Iela.
maja Māja.
index Pasta indekss.
korpuss Korpuss.
x Punkta X koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā.
y Punkta Y koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā.
lat Ģeogrāfiskais platums WGS (EPSG:4326) formātā.
lon Ģeogrāfiskais garums WGS (EPSG:4326) formātā.
adrese Pilnā adrese.

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//geocoding?address=Brīvības&limit=1

Rezultāts:

[
  {
    "gid":"986092",
    "valsts":"Latvija",
    "admin_vien":"Daugavpils novads",
    "terit_vien":"Kalkūnes pagasts",
    "apdz_vieta":"",
    "iela":"",
    "maja":"Brīvības",
    "index":"LV-5449",
    "korpuss":"",
    "x":"652299.94",
    "y":"6186490.52",
    "address_hash":"f538eaf5b9be8137195f3b2d8cf5d472",
    "lat":55.799987,
    "lon":26.4297,
    "adrese":"Brīvības, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., Latvija"
  }
]