Šajā lapā apkopoti divi servisi, kuri balstīti Latvijas Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas atvērtajos datos. Informāciju par kadastra informācijas slāņa WMS skaties ŠEIT.

Kadastra vienību un būvju meklētājs

Autocomplete meklētājs, kas ļauj atrast kadastra vienību vai būvi pēc kadastra apzīmējuma (numura) un saņemt tās ģeometriju.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//search?layers=cadastral

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Pieejamās vērtības
q Kadastra apzīmējums (11 cipari zemes vienībām, 14 cipari būvēm).
limit Maksimāli atgriežamo objektu skaits (maksimāli var pieprasīt līdz 50 objektiem).
mode
 • compact
 • full
layers Datu slāņi, kuros meklēt.
 • cadastral - kadastra vienības
 • cadastral_building - būves kadastrā
format
 • standart
 • (JSON; noklusētā vērtība)
 • geojson - atgriež arī ģeometriju
geometry
fields Satur atgriežamo lauku nosaukumus, jāatdala ar komatu.
 • name - kadastra apzīmējums
 • iso_code - valsts ISO kods
 • the_geom - ģeometrija WKT formātā
cs Neobligāts parametrs. Noklusējumā WGS84 (EPSG:4326). Iespēja norādīt koordinātu sistēmu, kurā tiek atgriezti dati.
 • wgs84 - dati tiks atgriezti WGS84 (EPSG:4326) koordinātu sistēmā.
 • lks - dati tiks atgriezti TM Baltic93 (EPSG:25884) koordinātu sistēmā.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar atbilstošajiem kadastra apzīmējumiem, informāciju par koordinātu sistēmu, un tiem parametriem, kas tika ievadīti ievadlaukā fields.

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//search?q=01000242161&fields=name,the_geom&format=geojson&layers=cadastral

Atbilde:

{
  "cadastral":{
   "type":"FeatureCollection",
   "name":"cadastral",
   "crs":{
     "type":"name",
     "properties":{
      "name":"urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
     }
   },
   "features":[
     {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Polygon",
        "coordinates":[
         [
           [
            24.121745,
            56.973326
           ],
           [
            24.123015,
            56.973876
           ],
           [
            24.123056,
            56.973848
           ],
           [
            24.12386,
            56.973294
           ],
           [
            24.12267,
            56.972794
           ],
           [
            24.121791,
            56.9733
           ],
           [
            24.121745,
            56.973326
           ]
         ]
        ]
      },
      "properties":{
        "name":"01000242161",
        "iso_code":"LVA"
      }
     }
   ]
  }
}

Kadastra reversais ģeokodētājs

Atgriež dotajām koordinātām (vai atrašanās vietai) atbilstošo kadastra apzīmējumu (numuru) un papildinformāciju par to.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//reverse_geocoding?type=cadastral

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Vērtības
x X koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
y Y koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
lat lat koordināta WGS-84 (EPSG:4326) koordināšu sistēmā.
lon lon koordināta WGS-84 (EPSG:4326) koordināšu sistēmā.
type Reversās ģeokodēšanas tips. cadastral
result_data_type Nosaka atgriežamo datu formātu. Ja netiek norādīts, tad pēc noklusējuma atgriež JSON. Pieejami 3 formāti:
 • json
 • jsonp
 • xml
callback Parametrs aktuāls, ja izvēlas result_data_type=jsonp. Tad, datus atgriežot, šī parametra funkcija tiek izsaukta.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts viens objekts, objekta parametri ir šādi:

Parametrs Skaidrojums
code Kadastra apzīmējums.
ownership_status Kadastra vienības īpašumpiederība.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//reverse_geocoding?lat=56.952327646236431&lon=23.90430271953273&type=cadastral

Atbilde:

{
  "code":"80480030366",
  "ownership_status":"Juridiska persona"
}