Pasta poligonu serviss

Pasta poligonu tīmekļa serviss (API) nodrošina Latvijas, Igaunijas un lielākās daļas Lietuvas pasta poligonu robežu koordinātu (ģeometrijas) saņemšanu. Pasta poligonu API rezultātu meklēšana notiek, veicot HTTP GET pieprasījumu uz klientam piešķirtu URL saiti, kas ir pieejams kā REST veida tīmekļa serviss. Klients var padot API teksta vaicājumu ar pasta poligona indeksa vērtību (vai vairākām), kā arī pasta indeksu grupas, un kā atbildes rezultātu saņemt konkrēto poligonu virsotņu koordinātas.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//postal_codes?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega - Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Vērtības
search Pasta indekss (vairākus atdalīt ar komatu) LV, EE vai LT valstu abreviatūra un poligona numurs
groups Pasta indeksa grupa (vairākas atdalīt ar komatu) Piemēram, "LV-10"
wgs84 Ja padots, ģeometrija tiek atgriezta WGS84 (EPSG:4326) koordinātās, pretējā gadījumā TM Baltic93 (EPSG:25884)
wkt Ja padots, ģeometrija tiek atgriezta WKT formātā, pretējā gadījumā GeoJSON masīvā
union_mode Apvienošanas algoritms Pieejami 3 režīmi:
 • isolate – vienmēr katrs poligons atgriezts ka atsevišķs objekts;
 • collect – poligoni apvienoti vienā objekta, bet starp viņiem ir robeža;
 • union – poligoni apvienoti pilnībā, robežas nav.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts masīvs ar objektiem, objektu parametri ir šādi:

Parametrs Skaidrojums
postal_code Masīvs ar pasta poligonu indeksiem, kurus tika atrasti pēc search parametra.
geometry Atrasto pasta poligonu ģeometrija WKT vai GeoJSON formātā, kas ir atkarīgs no definētā wkt parametra.

Paraugi

1. paraugs

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//postal_codes?search=LV-1021,LV-1082&wgs84&wkt&union_mode=union

Rezultāts:

[
 {
  "postal_code": [
   "LV-1021",
   "LV-1082"
  ],
  "geometry": "POLYGON((24.211844076502 56.952328567687,24.2123111802785 56.953430682896,24.2112963433119 56.9545393542733, ...))"
 }
]

2. paraugs

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//postal_codes?search=LV-1021,LV-1082&wgs84&wkt&union_mode=isolate

Rezultāts:

[
 {
  "postal_code": [
   "LV-1021"
  ],
  "geometry": "POLYGON((24.2469032114264 56.9567117634134,24.2456201489549 56.9568547474788,24.2415196809799 56.95731160475...))"
 },
 {
  "postal_code": [
   "LV-1082"
  ],
  "geometry": "POLYGON((24.211844076502 56.952328567687,24.2111411574187 56.9524309166326,24.210763974086 ...))"
 }
]

3. paraugs

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//postal_codes?search=LV-1021,LV-1082&wgs84&wkt&union_mode=collect

Rezultāts:

[
 {
  "postal_code": [
   "LV-1021",
   "LV-1082"
  ],
  "geometry": "MULTIPOLYGON(((24.2469032114264 56.9567117634134,24.2456201489549 56.9568547474788,24.2415196809799 56.95731160475,24.2414736991561 56.9573167270148,24.2387033682795 56.9576253024501 ...)))"
 }
]

4. paraugs

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//postal_codes?search=LV-2167&groups=LV-10&wgs84&wkt&union_mode=union

Rezultāts:

[
 {
  "postal_code": [
   "LV-2167",
   "LV-1009",
   "LV-1050",
   ...
   "LV-1053"
  ],
  "geometry": "POLYGON((24.0702378727879 56.8792032859641,24.0693149401602 56.8792182722479,24.0674807921115 56.8792676685704 ... ))"
 }
]