Sastrēgumu serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par sastrēgumiem.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//trafficjam?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs koordinātu formāts (wgs84 vai lks)

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezti sastrēgumi GeoJSON formātā.

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
  "type": "LineString",
  "coordinates": [
   [
    24.141023,
    56.946954
   ],
   [
    24.14071,
    56.946955
   ],
   ...
  ]
 },
 "properties": {
  "width": 3,
  "r": 192,
  "g": 192,
  "b": 192,
  "opacity": 90,
  "name": "Valmieras iela (Ģertrūdes – Lāčplēša)",
  "auto_count": "0",
  "normal_drive_time": "76",
  "drive_time": "0",
  "date": "2019-05-27 17:37:37",
  "level": 0,
  "line_id": "399",
  "last_drive_time": "0",
  "info": [
   {
    "id": "name",
    "value": "Valmieras iela (Ģertrūdes – Lāčplēša)"
   },
   {
    "id": "drive_time",
    "value": "0"
   },
   {
    "id": "last_drive_time",
    "value": "0"
   },
   {
    "id": "level",
    "value": 0
   },
   {
    "id": "normal_drive_time",
    "value": "76"
   },
   {
    "id": "date",
    "value": "2019-05-27 17:37:37"
   }
  ]
 }
}