Sastrēgumu serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par sastrēgumiem.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//trafficjam?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs koordinātu formāts (wgs84 vai lks)

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezti sastrēgumi GeoJSON formātā.

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
  "type": "LineString",
  "coordinates": [
   [
    24.141023,
    56.946954
   ],
   [
    24.14071,
    56.946955
   ],
   ...
  ]
 },
 "properties": {
  "width": 3,
  "r": 192,
  "g": 192,
  "b": 192,
  "opacity": 90,
  "name": "Valmieras iela (Ģertrūdes – Lāčplēša)",
  "auto_count": "0",
  "normal_drive_time": "76",
  "drive_time": "0",
  "date": "2019-05-27 17:37:37",
  "level": 0,
  "line_id": "399",
  "last_drive_time": "0",
  "info": [
   {
    "id": "name",
    "value": "Valmieras iela (Ģertrūdes – Lāčplēša)"
   },
   {
    "id": "drive_time",
    "value": "0"
   },
   {
    "id": "last_drive_time",
    "value": "0"
   },
   {
    "id": "level",
    "value": 0
   },
   {
    "id": "normal_drive_time",
    "value": "76"
   },
   {
    "id": "date",
    "value": "2019-05-27 17:37:37"
   }
  ]
 }
}

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.