Ceļa informācijas serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu pēc koordinātām.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//roaddetail?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
x Koordinātas X komponente EPSG:3857 koordinātu sistēmā.
y Koordinātas Y komponente EPSG:3857 koordinātu sistēmā.

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roaddetail?x=2751386.663054411&y=7707654.346166896

Atbilde:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road Detail",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": null,
   "properties": {
    "geom": "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[2751443,7707713],[2751379,7707663]]}",
    "kategorija": "25",
    "klase": "A1",
    "klase_v": "A",
    "segums": "3",
    "rajons": "Ogres nodaļa",
    "distance": "6.39132735250261"
   }
  }
 ]
}