Ceļa informācijas serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu pēc koordinātām.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//roaddetail?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
x Koordinātas X komponente EPSG:3857 koordinātu sistēmā.
y Koordinātas Y komponente EPSG:3857 koordinātu sistēmā.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//roaddetail?x=2751386.663054411&y=7707654.346166896

Atbilde:

{
 "type": "FeatureCollection",
 "name": "Road Detail",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3857"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": null,
   "properties": {
    "geom": "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[2751443,7707713],[2751379,7707663]]}",
    "kategorija": "25",
    "klase": "A1",
    "klase_v": "A",
    "segums": "3",
    "rajons": "Ogres nodaļa",
    "distance": "6.39132735250261"
   }
  }
 ]
}