Reversā ģeokodēšana

Serviss ļauj iegūt adreses informāciju padotajam punktam.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//reverse_geocoding?

Noklusētais atgriezto datu formāts ir JSON (pieejami arī JSONP un XML).

HTTP metode ir GET.

 • klienta_atslega: Jums piešķirtā klienta atslēga.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums Vērtības
x X koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
y Y koordināta TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
lat lat koordināta WGS-84 (EPSG:4326) koordināšu sistēmā.
lon lon koordināta WGS-84 (EPSG:4326) koordināšu sistēmā.
returnTerritUnitAfter Ja šis parametrs ir norādīts, tad vairs netiek meklēts adrešu līmenī, bet gan teritoriālās piederības līmenī. Parametrā tiek padota distance metros, ar kuru sākt atgriezt rezultātu teritoriālās piederības līmenī.
result_data_type Nosaka atgriežamo datu formātu. Ja netiek norādīts, tad pēc noklusējuma atgriež JSON. Pieejami 3 formāti:
 • json
 • jsonp
 • xml
callback Parametrs aktuāls, ja izvēlas result_data_type=jsonp, tad šī parametra funkcija tiek izsaukta, kad dati tiek atgriezti.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts viens objekts, objekta parametri ir šādi:

Parametrs Skaidrojums
valsts Valsts, kurā atrodas pieprasītās koordinātes.
admin_vien Administratīvā vienība.
terit_vien Teritoriālā vienība.
apdz_vieta Apdzīvota vieta vai pilsēta.
iela Ielas nosaukums.
maja Mājas numurs vai nosaukums.
index Pasta indekss.
vzd_id VZD indekss.
distance Attālums metros no pieprasītā punkta līdz atgrieztajai adresei.
x Adreses X koordinātes TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
y Adreses Y koordinātes TM Baltic93 (EPSG:25884) koordināšu sistēmā.
lon Ģeogrāfiskais garums WGS (EPSG:4326) formātā.
lat Ģeogrāfiskais platums WGS (EPSG:4326) formātā.

Paraugi

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//reverse_geocoding?x=509679&y=6314169

Rezultāts:

{
  "valsts":"Latvija",
  "admin_vien":"Rīga",
  "terit_vien":"Vidzemes priekšpilsēta",
  "apdz_vieta":"Rīga",
  "iela":"Brīvības gatve",
  "maja":"197A",
  "index":"LV-1039",
  "korpuss":"",
  "vzd_id":"101867023",
  "distance":25,
  "x":"509679.56",
  "y":"6314193.80",
  "lon":24.1592171,
  "lat":56.97122225,

}

Ievads:

https://api.kartes.lv/v3//reverse_geocoding?lat=57.208140&lon=24.773591

Rezultāts:

{
 "valsts": "Latvija",
 "admin_vien": "Krimuldas novads",
 "terit_vien": "Krimuldas pagasts",
 "apdz_vieta": "",
 "iela": "",
 "maja": "Akmeņi",
 "index": "LV-2144",
 "korpuss": "",
 "vzd_id": "104910650",
 "distance": 99,
 "x": "546816.85",
 "y": "6340771.40",
 "adrese": "Akmeņi, Krimuldas pag., Krimuldas nov., Latvija",
 "lon": 24.775007,
 "lat": 57.207688
}