Rīgas un Jūrmalas apkaimju serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par Rīgas un Jūrmalas apkaimēm.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//districts?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
x LKS koordināta X vai WGS koordināta lon.
y LKS koordināta Y vai WGS koordināta lat.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts viens objekts ar attiecīgo apkaimi.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//districts?y=56.9375018&x=24.1455704

Atbilde:

{
  "name": "Maskavas forštate"
}