Rīgas un Jūrmalas apkaimju serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par Rīgas un Jūrmalas apkaimēm.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//districts?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
x LKS koordināta X vai WGS koordināta lon.
y LKS koordināta Y vai WGS koordināta lat.

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts viens objekts ar attiecīgo apkaimi.

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//districts?y=56.9375018&x=24.1455704

Atbilde:

{
  "name": "Maskavas forštate"
}