Ielu krustojumu serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ielu krustojumiem.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//intersection?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
street1 1. iela
street2 2. iela
pop_place Apdzīvotā vieta abām ielām

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objekts ar šādu struktūru:

 • street1:
  • rank
  • id
  • name - ielas nosaukums
  • pop_place - apdzīvotā vieta
  • the_geom - ģeometrija WKT
 • street2:
  • rank
  • id
  • name - ielas nosaukums
  • pop_place - apdzīvotā vieta
  • the_geom - ģeometrija WKT
 • intersection - krustojuma koordinātas

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//intersection?street1=Maskavas iela&street2=Plostu iela

Atbilde:

[
 {
  "street1": {
   "rank": "0.0991032",
   "id": "1000041977",
   "name": "Maskavas iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "the_geom": "MULTILINESTRING((24.1104866192 56.9438138403,24.1107903116 56.9436833099,24.1110875794 56.9436381291,24.1116673638 56.943597186,24.1118337014 56.9435700872,24.1119149784 56.9435448316,24.1124154755 56.9433061663,24.1125805249 56.9432235498),(24.1137109631 56.9428470394,24.1135376247 56.9428972731,24.1133903623 56.9429399496,24.1127528769 56.9432266248,24.1125805249 56.9432235498),(24.1125805249 56.9432235498,24.1126184657 56.9431081194,24.1128287109 56.9429718587,24.1130709451 56.9428599912,24.1134536354 56.9427549746),(24.1134536354 56.9427549746,24.1137109631 56.9428470394) ... )"
  },
  "street2": {
   "rank": "0.0991032",
   "id": "1000038280",
   "name": "Plostu iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "the_geom": "MULTILINESTRING((24.1927643999 56.9042939774,24.1929001964 56.9043532268,24.1934447528 56.9045908199,24.1938741871 56.904777378,24.1949673963 56.90522486,24.1956978716 56.9054797537,24.1958236776 56.9054975236,24.1959005992 56.9054884189),(24.196486676 56.9058962556,24.1982216052 56.9066795853),(24.1991579964 56.9071452468,24.1983668598 56.9065895186))"
  },
  "intersection": "POINT(24.192764 56.904294)"
 }
]