Ielu krustojumu serviss

Serviss ļauj iegūt informāciju par ielu krustojumiem.

Servisa URL

Servisa saitei jāatbilst šādai formai:

https://api.kartes.lv/v3//intersection?

Atgriezto datu formāts ir JSON.

HTTP metode ir GET.

Pieprasījuma parametri

Iespējams padot šādus GET parametrus:

Parametrs Skaidrojums
cs Koordinātu formāts (wgs84 vai lks).
street1 1. iela
street2 2. iela
pop_place Apdzīvotā vieta abām ielām

Atbildes parametri

Atbildē tiek atgriezts objekts ar šādu struktūru:

 • street1:
  • rank
  • id
  • name - ielas nosaukums
  • pop_place - apdzīvotā vieta
  • the_geom - ģeometrija WKT
 • street2:
  • rank
  • id
  • name - ielas nosaukums
  • pop_place - apdzīvotā vieta
  • the_geom - ģeometrija WKT
 • intersection - krustojuma koordinātas

Kļūdu kodi

Kods Skaidrojums
400 Wrong input data. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīti vai nav korekti ievadīti pieprasījuma parametri.
404 No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts.
5xx Servera kļūda.

Paraugi

Pieprasījums:

https://api.kartes.lv/v3//intersection?street1=Maskavas iela&street2=Plostu iela

Atbilde:

[
 {
  "street1": {
   "rank": "0.0991032",
   "id": "1000041977",
   "name": "Maskavas iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "the_geom": "MULTILINESTRING((24.1104866192 56.9438138403,24.1107903116 56.9436833099,24.1110875794 56.9436381291,24.1116673638 56.943597186,24.1118337014 56.9435700872,24.1119149784 56.9435448316,24.1124154755 56.9433061663,24.1125805249 56.9432235498),(24.1137109631 56.9428470394,24.1135376247 56.9428972731,24.1133903623 56.9429399496,24.1127528769 56.9432266248,24.1125805249 56.9432235498),(24.1125805249 56.9432235498,24.1126184657 56.9431081194,24.1128287109 56.9429718587,24.1130709451 56.9428599912,24.1134536354 56.9427549746),(24.1134536354 56.9427549746,24.1137109631 56.9428470394) ... )"
  },
  "street2": {
   "rank": "0.0991032",
   "id": "1000038280",
   "name": "Plostu iela",
   "pop_place": "Rīga",
   "the_geom": "MULTILINESTRING((24.1927643999 56.9042939774,24.1929001964 56.9043532268,24.1934447528 56.9045908199,24.1938741871 56.904777378,24.1949673963 56.90522486,24.1956978716 56.9054797537,24.1958236776 56.9054975236,24.1959005992 56.9054884189),(24.196486676 56.9058962556,24.1982216052 56.9066795853),(24.1991579964 56.9071452468,24.1983668598 56.9065895186))"
  },
  "intersection": "POINT(24.192764 56.904294)"
 }
]