Adrešu meklēšana

Jāņa sēta, balstoties trīs Baltijas valstu — Latvijas, Igaunijas un Lietuvas — oficiālajos adrešu reģistros, izveidojusi vairākus adrešu meklēšanas servisus un to atvasinājumus, kas piemēroti dažādām vajadzībām.

Adrešu meklēšanas servisi un veidi:

Adrešu meklēšana

Daļa no meklēšanas (search) servisa, kas veidots kā autocomplete meklētājs, tādējādi piedāvājot rezultātus jau daļējam adreses ievadam. Piemērots lietotāju saskarnēm, risinājumiem, kur lietotāji paši izvēlas adreses no piedāvātā saraksta. Risinājums atgriež gan pilno adresi, gan arī adreses koordinātas.

Adrešu ģeokodēšana

Adrešu ģeokodēšana nodrošina tekstuālas adreses ievades pārvēršanu par koordinātām (gan LKS-92 (Baltijas), gan WGS-84), kā arī korektas adreses rindas atgriešanu gan kā pilnu adresi, gan pa adreses elementiem. Piemērots automātiskiem risinājumiem, kas bez cilvēka iesaistes apstrādā tekstuālas adreses.

Paplašinātā adrešu ģeokodēšana

Arī paplašinātā ģeokodēšana ļauj iegūt adreses informāciju un ģeotelpiskos datus no ievadītā adreses teksta lauka. Šis API nodrošina iespēju atrast arī kļūdaini vai daļēji pareizi ievadītu adresi. Atšķirībā no parastās adrešu ģeokodēšanas lielāka loma atgriezto adrešu secībā tiek piešķirta pasta indeksam, kā arī tiek atgriezts vērtējums par atgriezto lauku atbilstību meklētajam. Turklāt adresi iespējams ievadīt dalīti pa komponentēm, taču tas nav obligātli. Tiek izmantots daudzpakāpju princips — pirmajā adreses meklēšanas piegājienā neko neatgriežot, ģeokodētājs kļūst mazāk strikts nākamajos. Ja adresi nespēj identificēt līdz mājas nosaukumam vai numuram, var tikt atgrieztas apdzīvotās vietas koordinātas. Piemērots automātiskiem risinājumiem, kas apstrādā tekstuālas adreses bez cilvēka iesaistes. Papildu faktiskajām koordinātām tiek padotas arī navigācijas koordinātas, kurus aprēķināšanai tiek izmantots Jāņa sētas ceļu tīkls.

Jāņem vērā, ka šajā risinājuma pastāv lielāks risks saņemt kļūdainu adresi, tāpēc iesakām filtrēt adreses pēc "Matching score" vērtības.

Striktā adrešu ģeokodēšana

Striktā adrešu ģeokodēšana ir parastās adrešu ģeokodēšanas atvasinājums, kas, norādot parametru strict=1, palielina iespējas atgriezt ievadītās adreses korekti jeb samazina ģeokodētāja elastīgumu. Piemērots automātiskiem risinājumiem, kas bez cilvēka iesaistes apstrādā korekti ievadītas tekstuālas adreses. Jāņem vērā, ka šajā risinājuma pastāv lielāks risks nesaņemt atbildi.

Vēsturiskās adreses

Nepieciešams meklēt adreses, kas laika gaitā pārdēvētas vai dzēstas? To piedāvā Latvijas vēsturisko adrešu meklēšana. Arī tā ir daļa no meklēšanas servisa (izvēloties layers=historical_address), kas veidots kā autocomplete meklētājs, tādējādi piedāvājot rezultātus jau daļējam adreses ievadei. Piemērots kombinēšanai ar adrešu meklēšanu lietotāju saskarnēs, nodrošinot, ka lietotājs varēs atrast, piemēram, nesen mainītu adresi.

Vēsturiskās adreses iespējams pieslēgt arī adrešu ģeokodēšanai, izmantojot parametru historical.